{{ line1 }}
{{ line2 }}
{{ line3 }}

O přehlídce

Co je Czech Design Week

Czech Design Week je přehlídka designu, která představuje autory nezávislé scény.

Prezentuje tu nejzajímavější tvorbu českých i zahraničních tvůrců s důrazem na opravdovost a osobní přístup.

Projekt Czech Design Week

Koncept přehlídky czech design week vznikl z iniciativy ukázat kvalitní český design v širším kontextu. vystavujícími jsou autoři z řad studentů, profesionálů, jednotlivců, ale i studií nebo firem.

každý vystavující získává adekvátní prostor pro vlastní prezentaci. akce je selektivní, tedy jen pro vybrané práce. důraz je kladen na individuální a osobní přístup jednotlivých designérů.

Přihláška podzim 2021

Kdo se může přihlásit

Kdokoliv! Jsme otevření přihláškám od jednotlivců, škol, ateliérů, designových studií či firem.

Důležitá není velikost ale kvalita nápadů, finálního konceptu a způsobu prezentace. všechny přihlášky posuzujeme individuálně. Ty nejlepší vyzveme k vystavení a osobní prezentaciním týdnu designu.

Obchodní podmínky pro účast vystavovatelů na CZDW festival

Vyplnění přihlášky

Otevřete si formulář z odkazu výše, vyplňte ho a odešlete.

Klademe důraz na kvalitní fotodokumentaci, která často rozhodne o případné účasti na czech design weeku.

Případné další dotazy směřujte na prihlasky@czechdesignweek.com

Vystavovatelé 2021

Vystavovatelé Czech Design Week 2021

Vystavovatelé pro 2021 uveřejníme již brzy

Program

Czech Design Week nabídne kromě přehlídky bohatý doprovodný program po celou dobu trvání přehlídky i mimo ni.

Program přehlídky připravujeme a bude zde brzy k dispozici.

Spolupořadatelé

Exkluzivní partneři

Vstupenky a informace

Spolupořadatelé

Exkluzivní partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Zahraniční partneři

Cílem projektu je vytvoření platformy, která umožní propojení laické veřejnosti i odborníků v oboru design a umění. Design je každodenní součástí životů nás všech, jsme proto otevření volné tvorbě a jejím kreativním projevům ve výrobě, propagaci nebo prodeji.
Chceme dát umělcům možnost přiblížit veřejnosti své nápady a příběhy, které za produkty stojí. Chceme ukázat, že design není jen drahé zboží do bytu.
Podporujeme tuzemskou výrobu a kreativní tvorbu. Jsme přesvědčeni, že právě malá nezávislá studia i jednotliví kreativci dokážou obstát v mezinárodním měřítku.
Zapojujeme se do veřejného prostoru a dostáváme design ven ze zavřených místností do městských ulic, tak aby jej mohl ocenit kdokoli.
Propojujeme domácí půdu s tou zahraniční. Naše umělce posíláme v průběhu roku ven a ty cizí zase rádi představujeme u nás.