Pech.1000x1000

HODINYC

Robert Pech

hodiny

Designér Robert Pech vytváří hodiny zasazené do českého křišťálu. Mezi další materiály, které využívá se řadí optické sklo či mramor.

HODINYC jsou tvořené ze skla, přírodního kamene a kovu. Z materiálů využívaných po staletí, avšak stále nabízejících mnoho potenciálu. Název je spojením produktu s místem vzniku, c zde představuje celé Česko.

“Při návrzích a následné výrobě se snažíme co možná nejvíce využít sklářské znalosti. Tu kombinovat s tradiční kovovýrobou doplněnou o dnes již zanikající řemesla jako pasířství, kovotlačitelství či kovové aplikace dekorované technologií leptu.”