O Czech Design Week

Každoroční přehlídka současné designové i umělecké tvorby. Věříme, že design je nedílnou součástí našich životů a zasahuje do všech oblastí společnosti. Proto věříme, že design, stejně jako Czech Design Week, je tu pro všechny. Pro samotné designéry a tvůrce, odbornou i laickou veřejnost či podnikatelskou sféru. Cílem festivalu je vytvořit platformu, která umožní propojit odbornou i laickou veřejnost s vybranými českými a zahraničními designéry skrze jejich aktuální tvorbu či doprovodný program zaměřený na aktuální témata v oblasti designu. Důležitým zaměřením festivalu je také objevování a podpora mladých tvůrců a designérů z řad čerstvých absolventů a studentů designových oborů s cílem představit široké veřejnosti nastupující generaci designérů z Česka i zahraničí. Každoročně festival, jehož zrod se datuje do roku 2014, ožívá na různých místech centra Prahy. Od roku 2022 je hlavním prostorem festivalu budova Výstavní síně Mánes. 

Naše clílové pilíře

1. Vytvoření platformy, která umožní propojení laické veřejnosti i odborníků v oboru design a umění. Design je každodenní součástí životů nás všech, jsme proto otevření volné tvorbě a jejím kreativním projevům ve výrobě, propagaci nebo prodeji.

2. Chceme dát umělcům možnost přiblížit veřejnosti své nápady a příběhy, které za produkty stojí. Chceme ukázat, že design není jen drahé zboží do bytu.

3. Podporujeme tuzemskou výrobu a kreativní tvorbu. Jsme přesvědčeni, že právě malá nezávislá studia i jednotliví kreativci dokážou obstát v mezinárodním měřítku.

4. Zapojujeme se do veřejného prostoru a dostáváme design ven ze zavřených místností do městských ulic, tak aby jej mohl ocenit kdokoli.

5. Propojujeme domácí půdu s tou zahraniční. Naše umělce posíláme v průběhu roku ven a ty cizí zase rádi představujeme u nás.

Czech Design Awards

V rámci zakončení festivalu poslední den probíhá vyhlášení cen Czech Design Award. Ceny v podobě skleněných váziček, které navrhl František Jungvirt, jsou udělovány za porotu složenou z teoretiků umění a designu a ze zástupců médií a za organizátory festivalu a jejich cílem je ocenit zejména mladé talentované tvůrce, pomoci rozšířit povědomí o jejich tvorbě a poskytnout jim motivaci pro další tvorbu.

Kdo se může přihlásit?

Kdokoliv! Jsme otevření přihláškám od jednotlivců, škol, ateliérů, designových studií či firem.Důležitá není velikost ale hlavně kvalita nápadů a způsobu prezentace. Všechny přihlášky posuzujeme individuálně, náš produkční tým také zůstává v kontaktu s přihlášenými a poskytuje rady a pomoc v přípravě instalací.

Dutch design

DDW does not just see Dutch design as a label for a certain group of designers or design aesthetic, but as a permanent reflection of a culture and attitude that is characteristic of the Netherlands and of Dutch people. We identify with a solution-oriented approach, functionality, humanism, free thinkers, brutality, humour, ability to put things into perspective, single-mindedness, not hindered by thinking in terms of hierarchical barriers, the unconventional. But also the readiness for taking stakeholders seriously and involving them in the solution, in the creative process. Dutch design is an attitude and does not by definition refer to a nationality.

Mission and Vision

DDW is optimistic and believes in the problem-solving capabilities of designers. They have demonstrated that they dispose of the inventiveness and flexibility of mind that can lead to innovations that our rapidly changing world so craves.